Терміни — Спадкування та Спадщина

Кожна людина інтуїтивно припускає, що спадщина — це нажите добро, яке залишилося після померлої людини. Але наше уявлення про спадок не зовсім збігається із тим, що визначено законодавством.

Юридичний термін успадкування запроваджено у спадкове право Цивільним кодексом України у 2003 році. До цього часу використовувався термін спадщина і предметом права спадщину вважалося «спадкове майно», а чи не право власності.

Прямого визначення спадщини, тобто «спадщина — це…» у Цивільному кодексі немає.

Стаття 1218 ЦКУ визначає лише склад спадщини:
«До складу спадщини входять усі права та обов'язки, що належали спадкодавцю на момент відкриття спадщини і які не припинилися внаслідок його смерті».

У статті 1216 ЦКУ для розкриття правового змісту спадщини у більш широкому розумінні запроваджено юридичний термін «успадкування»:
«Спадкуванням є перехід прав та обов'язків (спадщини) від фізичної особи, яка померла (спадкодавця) до інших осіб (спадкоємців)».

успадкування - це процес
Спадщина — це сукупність прав (у тому числі на майно) та обов'язків
Вступ у спадок — це процедура прийняття на себе прав та обов'язків

Спадщина складається з майнових прав та майнових обов'язків.

До складу спадщини входять:

  • не майно, а декларація про майно
  • не квартира, а право на квартиру
  • … і так далі
Market Research Survey
Оформлення спадщини в Україні