Спадщина за законом

Спадщина за законом передбачає розподіл спадщини згідно з чергою спадкоємців:

 1. Перша черга спадкоємців
 2. Друга черга спадкоємців
 3. Третя черга спадкоємців
 4. Четверта черга спадкоємців
 5. П'ята черга спадкоємців

Спадщина за законом має місце у тому випадку, коли спадщина за заповітом не можливо, зокрема у таких випадках:

 • відсутність заповіту;
 • визнання заповіту недійсним;
 • спадкоємці відмовилися від спадщини за заповітом;
 • спадкоємці не прийняли спадщину за заповітом;
 • є частина спадщини, яка не зазначена у заповіті;
 • спадкоємець на користь якого складено заповіт помер до відкриття спадщини.

При успадкування за законом спадкоємці визначаються з родинних відносин.

Частки у спадщині кожного із спадкоємців за законом є рівними.

Спадкоємці за згодою між собою можуть змінити розмір частки у спадщині кожного з них.

Розмір частки майна у спадщині може бути змінений спадкоємцями лише за письмовою угодою між собою, засвідченою нотаріусом.

Хто є спадкоємцем згідно із законом?

Спадкоємцем за законом може бути лише фізична особа.

При вирішенні питання, хто є спадкоємцем згідно із законом, враховуються такі юридичні факти:

 • споріднені відносини (кровна спорідненість);
 • шлюбні відносини;
 • усиновлення (удочерення);
 • перебування на утриманні спадкодавця.

За цими критеріями спадкоємців класифікують за чергами.

Кожна наступна черга спадкоємців за законом отримує право на спадкування у разі:

 • відсутності спадкоємців попередньої черги;
 • усунення спадкоємців попередньої черги від права на спадкування;
 • відмови від прийняття спадщини спадкоємцями попередньої черги;
 • неприйняття спадщини спадкоємцями попередньої черги.

Черговість спадкування за законом може бути змінена. Це можливо у двох випадках:

 • за нотаріально засвідченою домовленістю між спадкоємцями;
 • за рішенням суду.

Черги спадкоємців

Перша черга спадкоємців

 • діти спадкодавця, у тому числі зачаті за життя спадкодавця;
 • той із подружжя, який його пережив;
 • батьки спадкодавця.

Спадкоємці першої черги у разі смерті чоловіка

Спадкоємці першої черги у разі смерті чоловіка
Спадкоємці першої черги у разі смерті чоловіка

Спадкоємці першої черги у разі смерті жінки

Спадкоємці першої черги у разі смерті жінки
Спадкоємці першої черги у разі смерті жінки

До першої черги також можуть належати:

 • діти, народжені у незареєстрованому шлюбі, якщо батько визнав своє батьківство або воно визнане у судовому порядку
 • усиновлені діти, якщо усиновлення було оформлене рішенням органів опіки та піклування

* Нерідкі ситуації, коли людина доглядає померлого, але при цьому не родич, розраховує на певну частину спадщини. Якщо догляд і огляд за померлим не було оформлено відповідним договором або якщо померлий не склав заповіт у якому вказав як спадкоємця людини, яка його доглядала, тоді розраховувати на спадщину за законом не доводиться. Склад спадкоємців першої черги має вичерпний характер (нікого додати не можна) і пов'язані з такими фактами як надання допомоги чи оглядом.

Друга черга спадкоємців

 • рідні брати та сестри спадкодавця;
 • баба та дід як з боку батька, так і з боку матері.

Спадкоємці другої черги

Друга черга спадкоємців
Друга черга спадкоємців

Друга черга спадкоємців має право на спадщину згідно із законом, якщо відсутні спадкоємці першою черги.

Третя черга спадкоємців

 • рідні дядько та тітка спадкодавця

Спадкоємці третьої черги

Третя черга спадкоємців
Третя черга спадкоємців

Третя черга спадкоємців має право на спадщину згідно із законом, якщо відсутні спадкоємці першою і другий черг.

Четверта черга спадкоємців

 • особи, які проживали зі спадкодавцем однією сім'єю не менше ніж п'ять років

* сім'єю вважаються особи, які спільно проживають, пов'язані спільним побутом, мають взаємні права та обов'язки

Спадкоємці четвертої черги

Четверта черга спадкоємців
Четверта черга спадкоємців

Четверта черга спадкоємців має право на спадщину згідно із законом, якщо відсутні спадкоємці першою, другий і третьою черг.

П'ята черга спадкоємців

 • інші родичі померлого до шостого ступеня спорідненості включно, при цьому родичі ближчого ступеня спорідненості усувають від права спадкування родичів далекого ступеня спорідненості;
 • утриманці спадкодавця, які були членами його сім'ї — неповнолітні чи непрацездатні особи, які щонайменше п'ять років отримували від померлого матеріальну допомогу, що була їм єдиним чи основним джерелом коштів на існування.

Спадкоємці п'ятої черги

П'ята черга спадкоємців
П'ята черга спадкоємців

П'ята черга спадкоємців має право на спадщину згідно із законом, якщо відсутні спадкоємці першою, другий, третьою і четвертою черг.

Чи можуть успадкувати за законом онуки, правнуки, прабабка, прадід, племінники, двоюрідні брати та сестри?

Безпосередньо не можуть. Вказані вище особи можуть успадкувати тільки за заповітом, а у разі його відсутності, по праву уявлення.

Market Research Survey
Оформлення спадщини в Україні