Як отримати Свідоцтво про право на спадщину

Ключовим елементом реалізації права на спадщину є отримання Свідоцтва про право на спадщину.

Це, мабуть, найважливіший етап у отриманні спадщини, тому термін отримання Свідоцтва про право на спадщину не обмежується тимчасовими рамками. Однак без завершення цього процесу право власності на успадковане майно буде неповним, а отже, повною мірою розпорядитися майном (наприклад, продати) буде неможливо.

Чи обов'язково спадкоємцю отримувати це Свідоцтво?
Не завжди. Наприклад, у разі переходу до спадкоємця майна, яке не належить до нерухомого, не вимагає обов'язкової державної реєстрації та не є предметом майнової суперечки, Свідоцтво можна не отримувати.

Для отримання Свідоцтва про право на спадщину необхідно передати нотаріусу цілий пакет документів, склад якого може кардинально змінюватись залежно від виду та обсягу спадщини, а також від виду спадкування.

До базових документів можна віднести:

  1. свідоцтво про смерть спадкодавця;
  2. довідка з останнього місця проживання спадкодавця;
  3. ІПН та паспорт спадкоємця;
  4. правовстановлюючі документи на все спадкове майно (йдеться про документи, які підтверджують, що власником спадкового майна справді був спадкодавець).

Пакети документів для набуття спадщини за законом і за заповітом, дещо різняться.

Вступ до спадщина за заповітом передбачає наявність найважливішого документа – заповіту.

Спадкування за законом зобов'язує спадкоємців подати нотаріусу додатково документи, що підтверджують спорідненість із заповідачем (свідоцтво про народження/усиновлення, свідоцтво про укладення шлюбу), чого не потрібно у разі спадкування за заповітом, оскільки спадкоємцем за заповітом не обов'язково має бути родич, це може бути зовсім стороння людина чи організація.

Свідоцтво про право на спадщину видається спадкоємцю нотаріусом на підставі поданого особисто спадкоємцем заяви у письмовій формі. У разі подання такої заяви поштою, справжність підпису спадкоємця має бути нотаріально засвідчена.

Свідоцтво про право на спадщину видається кожному із спадкоємців, які мають на це право, з визначенням їх імен та часток у спадщині.

Свідоцтво про право на спадщину не може бути видано до закінчення шестимісячного строку.

Свідоцтво про право на спадщину не видається до народження дитини, зачатої за життя спадкодавця.

За наявності судового рішення про визначення додаткового терміну прийняття спадщини, Свідоцтво про право на спадщину видається після закінчення терміну, визначеного цим рішенням.

Свідоцтво про право на спадщину може бути визнане недійсним лише за рішенням суду.

Market Research Survey
Оформлення спадщини в Україні