Що можна (не можна) успадкувати

Відповідно до законодавства до складу спадщини входять усі права (у тому числі право на нерухоме майно) та обов'язки, що належали спадкодавцю (померлому) на момент відкриття спадщини (дня смерті) і які не припинилися внаслідок його смерті.

Важливо! Не можна успадкувати ту частину, яка "подобається", і не успадкувати ту, що "не подобається". Успадковується чи все, чи нічого. Наприклад, не можна успадкувати квартиру, але відмовитись від боргу.

Успадкувати можна як рухоме, і нерухоме майно.

Не можна успадкувати:

  • немайнові права;
  • право на участь у товариствах та право на участь в об'єднаннях громадян, якщо інше не встановлено законом чи установчими документами;
  • право на відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом чи іншим ушкодженням здоров'я;
  • декларація про аліменти;
  • декларація про пенсію;
  • декларація про допомогу чи інші виплати, встановлені законом;
  • права та обов'язки як кредитора чи боржника, передбачені статтею 608 ЦКУ.

Стаття 608 ЦКУ (Припинення зобов'язань смертю фізичної особи)
1. Зобов'язання припиняється смертю боржника, якщо воно нерозривно пов'язане з його особистістю та у зв'язку з цим не може бути виконане іншою особою.
2. Зобов'язання припиняється смертю кредитора, якщо його нерозривно пов'язані з особистістю кредитора.

До спадкоємця переходять обов'язки:

  • відшкодування майнової шкоди (збитків), яку було завдано спадкодавцем;
  • відшкодування моральної шкоди, заподіяної спадкодавцем, яка була присуджена судом за життя спадкодавця;
  • сплати неустойки (штрафу, пені), що була присуджена судом на користь кредитора за життя спадкодавця.

Майнову та моральну шкоду, заподіяну спадкодавцем, відшкодовується спадкоємцями в межах вартості рухомого чи нерухомого майна, яке було отримано ними у спадок.

Market Research Survey
Оформлення спадщини в Україні