Право подання

Право подання має місце лише тоді, коли спадкоємець помер раніше за спадкодавця.

Стаття 1266 ЦКУ обмежує коло спадкоємців із права подання. Такі спадкоємці є «резервними», можливими спадкоємцями. Вони успадковують ту частину спадщини, яка належала б за законом їхнім родичам, якби вони були живими на час відкриття спадщини.

  1. Онуки, правнуки спадкодавця успадковують ту частку спадщини, яка за законом належала їх матері, батькові, бабі, діду, якби вони були живими на час відкриття спадщини.
  2. Прабабуся, прадіду успадковують ту частку спадщини, яка за законом належала б їх дітям (бабі, діду спадкодавця), якби вони були живими на час відкриття спадщини.
  3. Племінники спадкодавця успадковують ту частку спадщини, яка за законом належала їх матері, батькові (сестрі, брату спадкодавця), якби вони були живими на час відкриття спадщини.
  4. Двоюрідні брати та сестри спадкодавця успадковують ту частку спадщини, яка за законом належала б їх матері, батькові (тітці, дядькові спадкодавця), якби вони були живими на час відкриття спадщини.

У будь-якому разі спадкування за правом уявлення, частка померлого родича ділиться порівну незалежно кількості спадкоємців.

При наслідуванні по прямій низхідній лінії право подання діє без обмежень.

Market Research Survey
Оформлення спадщини в Україні